Gutiérrez Barrenengoa et al., Ainhoa Larena Beldarrain, Javier y otros..